Vizija in poslanstvo

VIZIJA NK Portorož Piran

Želimo postati prepoznaven nogometni klub, ki bo vzgajal nove generacije kakovostnih nogometašev. Istočasno pa bomo s svojim delom spodbujali druženje in aktivno ter zdravo preživljanje prostega časa vseh generacij.

Kako želimo to doseči?


  • s učinkovitim vodenjem, preglednim poslovanjem in podjetniško organiziranostjo kluba;
  • s tesnim sodelovanjem s starši, občino, MNZ, NZS in sponzorji kluba;
  • s kakovostno vzgojo mladih nogometašev;
  • s sodelovanjem pri prostorskem načrtovanju nogometnih in drugih športno-rekreativnih objektov v Občini Piran;
  • s sodelovanjem z drugimi nogometnimi klubi doma in v tujini.


Poslanstvo


NK Portorož Piran bo v okviru svojega poslanstva izvajal in skrbel za kakovostno nogometno šolo, ki bo omogočala, da se otroci razvijejo v kakovostne nogometaše in spoznajo temeljne vrednote kot so spoštovanje, prijateljstvo in odgovornost do sebe ter drugih.